Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kazania SMS - www.ezb-szczecinek.pl

Kazania SMS

 
22.11.20
 
Tekst nasz to II Tesaloniczan.
Jak już wiemy, że Chrystus nie tylko uwolnił nas z lęku przed śmiercią ,,A, że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą." Hebr.2 18 Wracając do tekstu wiemy, że jeszcze nie znalazł się taki przeciwnik, który podając się za Boga zasiadł by w Świątyni Bożej na jej miejscu znajduje się trzeci co do ważności dla muzułmanów po Mekce i Medynie Meczet Al-Aksa, "Moce nieprawości działają, jednak niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, wobec tych którzy maja zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić", a ostatecznie "PAN JEZUS go tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego" wersety 7-10. Mając na uwadze wszystko co się dzieje na pewno jesteśmy bliżej Przyjścia Pańskiego, za nim Ono nastąpi muszą uprzednio spełnić się biblijne proroctwa. Mamy trwać niewzruszenie i trzymać się przekazanej nauki. A sam PAN nasz JEZUS CHRYSTUS i BÓG, OJCIEC nasz, który nas umiłował i dał POCIESZENIE  W I E C Z N E i dobrą nadzieję z łaski. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i dobrym słowie " wersety 15-17. W tym niepewnym czasie możemy liczyć na Pana albowiem On "nogi swoich nabożnych ochrania " I Sam.2,9 a Wasz brat Ludwik

15.11.20
 
Podstawą rozważania na niedzielę 15-go listopada są teksty: Ewang. Mateusza 24 ,3-8 ,oraz II Tesaloniczan rozdział 2 .W ubiegłym tygodniu pewien urzędnik na kierowniczym stanowisku zapytał mnie cyt "Panie Ludwiku czy wkrótce będzie  koniec świata?" moja odpowiedz "to wszystko dopiero początek "Mt 24,8. Bardzo podobne pytanie zadali Panu Jezusowi Jego uczniowie na Górze Oliwnej 24,3 odpowiedź znajduje się w następnym wersecie 4. mamy baczyć, żeby nas nikt nie zwiódł, gdyż fałszywi prorocy wielu zwiodą w. 11. I tak od setek lat się dzieje, odstępczy kościół zwiódł i pociągnął za sobą miliardy ludzi na przestrzeni wieków, po czym wyznaczanie dat Przyjścia Pana przez różnych fałszywych proroków i grupy religijne. Przerażające zwiedzenia XX i XXI roku, fałszywe cuda, a nawet "zmartwychwskrzeszenia " podane przez zwodnicze moce, masowe uzdrowienia i ci uzdrowiciele sami umierający na raka. Ewangelia sukcesu i dobrobytu, jeden cel przy tym wszystkim "aby, o ile można, zwieść i wybranych w. 24 jednak prawdziwie wybranych nie da się zwieść, jeśli wytrwa do końca będzie zbawiony w. 13. Wojny i wieści wojenne to rzeczywistość naszych czasów jest ich aktualnie kilkadziesiąt na całym świecie, także wzajemna nienawiść wśród narodów jak i między narodami. Wyrzuca się wiele żywności, a z drugiej setki milionów głodujących, trzęsienia ziemi to już norma. I wreszcie mor z, którym tak wykształcona ludzkość nie potrafi sobie poradzić, lecz jak napisano to dopiero początek. Pan może przyjść w każdej chwili o czym Słowo Boże mówi wielokrotnie. Jednak  wydarzenia, które opisane są w II Tesaloniczan musza się najpierw wydarzyć, w jakim tempie i czasie to będzie zna to tylko sam Ojciec  Mat 24,36. Według listu do Tesal. nie mamy się dać zbałamucić i nastraszyć. Straszenie ludzi końcem świata lub zarazą nie ma uzasadnienia w Biblii, gdyż sam Ojciec przez miłość do ludzi posłał swego Syna aby nas zbawić i wyzwolić ze strachu przed przyszłością, a nawet śmiercią Hebr.2:15 ciąg dalszy za tydzień

08.11.20 
 
W związku z tym, że na 15 m2 w Kościele może być tylko jedna osoba zmuszeni jesteśmy zawiesić nasze nabożeństwa do odwołania, podobnie jest w Szwajcarii i Niemczech oraz w innych krajach. W tym czasie będą kazania poprzez SMS. Podstawą rozważania na niedzielę 8-go listopada jest I Księga Samuela rozdział 8, prosimy go przeczytać.
Samuel został powołany przez Boga (I Sam.3 rozdział)  jako kilkuletni chłopiec i od tego czasu  aż do starości służył Bogu. Był ostatnim Sędzią poprzez całe swoje życie 7:15 po innych , którzy wybawiali Izraela z rąk licznych nieprzyjaciół. To On w tymże rozdziale w.12 powiedział wspaniałe pełne otuchy słowa: ,,Aż dotąd pomagał nam PAN". Na co możemy liczyć w trudnym dla nas czasie. Naród Izraelski chciał mieć króla jak inne okoliczne ludy, zapominając, że PAN był ich najlepszym Królem, wzgardzili nim aby nie był ich Królem rozdział 8 werset 7. Podobnie stało się około 3000 lat później , do Piłata zawołali: ,,Precz precz ukrzyżuj go...nie mamy króla tylko cesarza" Ewangelia Jana 19:15
Porzucili Jezusa jako Króla tak samo jak kiedyś Izraelici swojego Pana. I Samuela 8:8 Nie przeraziły ich uprawnienia króla opisane w wersetach 9 do 17 bardzo uciążliwe dla ludzi, król zabierał nic nie dając po za mglistym  życzeniem, że to On będzie prowadził ich wojny. W dzisiejszym trudnym czasie mamy bardzo dużo uciążliwości, również z powodu niemożliwości brania udziału w zgromadzeniach (spotkania wierzących są wielkim przywilejem Ludu Bożego), a także licznych ograniczeń. Ufamy Naszemu Królowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, że nas przeprowadzi przez wszystko zgodnie z tym co powiedział: ,,Nie porzuci bowiem PAN swego ludu przez wzgląd na WIELKIE IMIĘ swoje ,gdyż raczył uczynić Was swoim ludem" I Sam. 12:22
Wasz brat Ludwik