Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Ewangeliczny Związek Braterski w RP
- www.ezb-szczecinek.pl

 

JAKI BĘDZIE NOWY ROK

 

Pan powiedział "Moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek" II Mojz 33:14 według UBG. Mojżesz chciał znać zamysły Boga i wiedzieć jakie ma plany na przyszłość dla swego ludu.
My tez chcielibyśmy wiedzieć co dalej, jaki będzie ten rok i następne. Wracamy, więc do pytania uczniów Pańskich z Ewang. Mat. 24:3 ".... jaki będzie znak twego przyjścia I końca świata? Mór już w pewnym sensie jest, trzęsienia ziemi teraz w Chorwacji, inne katastrofy  takie jak usunięcie ziemi w Norwegii, najbogatszym kraju w Europie, który dzięki złożom ropy i gazu ma biliony dolarów zapasu finansowego. Ponadto głód z powodu, którego umierają dziesiątki milionów ludzi. Pan Jezus nazywa to wszystko dopiero początkiem boleści. Werset 20 mówi wyraźnie, aby chronić się od ucieczki zimą. Kilkanaście lat temu na Konferencji w Stuttgarcie spotkałem starszego brata, który powiedział mi, że po podziale strefy wpływów i granic sowieci wysiedlali ludzi z zagarniętego przez nich Siedmiogrodu na tereny Polski włączone do Niemiec. Ich wierząca rodzina została przesiedlona w okolice Bydgoszczy, matka, która zauważyła, że dom mieszkalny i gospodarkę niedawno opuścili Polacy wysłani do obozu koncentracyjnego lub Generalnej Guberni, powiedziała to "nie ujdzie naszemu narodowi, oby nasza ucieczka nie wypadła zimą" i tak się stało przy mrozie sięgającym - 30 stopni uciekali w 1945 roku, w okolicy Wałcza zakopali w śniegu 2,5 letnią zamarzłą córeczkę.
A więc to wszystko co przepowiedziane się toczy, musi się wypełnić jeszcze wiele proroctw o, których pisałem w kazaniach
SMS-owych z dnia 15 i 22 listopada dostępnych na  stronie  www.ezb-szczecinek.pl
Niektóre uciążliwości mogą się nasilać, musimy się nauczyć z nimi żyć, mając Obietnicę Bożej obecności w naszym życiu, która daje nam pokój i odpocznienie. Wszelkie teorie i wymysły, że nastał już czas apokalipsy w świetle Słowa Bożego nie mają żadnego uzasadnienia. W Nowy Rok 2021 wchodzimy z pewnością, że nasz PAN JEZUS będzie z nami Mat. 28:20 b

70 rocznica urodzin