Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Wyznanie Więźnia - www.ezb-szczecinek.pl

Wyznanie Więźnia

List Brata, który jest niemową, siedzącym w wózku inwalidzkim w więzieniu w Czarnem

 

Proszę, aby przed Chrztem było odczytane Słowo z Księgi Ezechiela rozdział 36, wersety od 25 do 36 włącznie.

Kiedy brat usługujący będzie wypowiadał „chrzczę ciebie…” to wypowie moje nowe imię „Ben le Jeszua Haszem”.

Po wynurzeniu proszę o odczytanie Słowa z Księgi Izajasza rozdział 61 w całości.

Proszę też, abym podczas zanurzenia pełnego miał chwilę, aby świadomie w obliczu zbawczej śmierci Jeszua-Jezusa mógł zwrócić się do Boga Ojca przez Jezusa Pana Zbawiciela w Duchu Świętym o ratunek Jego, o Jego łaskę zbawienia. To trwa trzy sekundy, ale potrzebuję ich, aby zawołać w Duchu i też w słowie. Dla nikogo nie ma zagrożenia jeśli chodzi o przepisy prawne, bowiem, kiedy nabrawszy dużo powietrza w płuca będę mógł zdać sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej będę wypowiadał słowa wydmuchując zapasa powietrza, a to tylko trzy sekundy.

Co do nowego imienia. Jest w języku hebrajskim. Jako imię użytku – „na co dzień” to pierwszy człon – „Ben” w hebrajskim oznacza „Syn” lub też „zbudowany” – to jako imię. Natomiast – „le Jeszua Haszem” jako nazwisko. Oznacza – „W tym imieniu Jeszua” lub „W Imieniu Tego Jeszua”. Po otrzymaniu świadectwa Chrztu zgłoszę o zmianę imienia i nazwiska. Jest to nie forma „szpanu”, ale obowiązek wobec Boga, który mnie zawołał nakazując „oddać cesarzowi, co cesarskie” – wyznać całe życie w kościele katolickim, w którym byłem ochrzczony i bierzmowany i wychowany. A kiedy otrzymałem poznanie jakie chciał mi dać. Teraz każe przyjąć chrzest wodny i zmienić imię.

Bardzo proszę o pomoc i modlitwę

 

Ben le Jeszua Haszem