Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ezb-szczecinek.pl

Kronika

 

Październik 2018

Przygotowaliśmy się do ewangelizacji, na którą przyjechał brat Matthias Käser ze swoim ojcem Walterem. Bóg ją obficie pobłogosławił. W czwartek 25 października bracia przyjechali bezpośrednio do Wronek, gdzie usłużyli Słowem Bożym i świadectwem w jednym z największych więzień w Polsce. Na spotkaniu było wielkie poruszenie wśród więźniów. Niektórzy muszą spędzić tam całe życie, bez możliwości wyjścia na wolność. Było wiele pytań z ich strony. Przede wszystkim pytania - czy jeśli Bóg im przebaczy to ich grzechy będą przebaczone na zawsze? Były odpowiedzi biblijne, a także rozmowy duszpasterskie.

W piątek bracia usłużyli Słowem Bożym w więzieniu w Starem Bornem. Po usłudze były pytania, na które znajdywano odpowiedź w Biblii.

W sobotę rano mieliśmy Szkołę Biblijną z tematem „Służba w Zborze, Jezus jako wzór do naśladowania”. Brat Matthias usłużył Słowem i przykładami z życia Jezusa, a także w praktyczny sposób związany ze Słowem z Ewangelii Jana o umywaniu nóg. Umył je Mateuszowi, 25-letniemu bratu ze Śląska. Mateusz nawrócił się kilka lat temu na Ewangelizacji dla osób dotkniętych alkoholem i doprowadził dzięki temu swe zrujnowane życie do porządku. Spłacił długi, przestał nie tylko pić, lecz także palić. Jezus go wyzwolił.

Po wspólnym braterskim obiedzie pojechaliśmy do Chojnic, gdzie prócz braci Matthiasa i Waltera usłużył brat Leszek – przełożony Zboru w Sosnowcu. Opowiedział świadectwo jak znalazł Boga. Nigdy nie należał do jakiegokolwiek kościoła, lecz wołał do Boga – „Boże objaw mi się” i wkrótce z wioski wyjechał do pracy w kopalni na Śląsk. Tam ktoś podał mu Nowy Testament. W ten sposób objawił się mu Bóg i nadal go prowadzi.

W niedzielę mieliśmy dwa nabożeństwa. Usłużyło świadectwem kilku braci, którzy byli niegdyś więźniami, alkoholikami, jak również hazardzistami. Natomiast brat Matthias usłużył Słowem Bożym z II Moj. 2, 1-10, o zdrowej duchowo rodzinie i wezwał młodych do szukania wierzących, jako swych partnerów do małżeństwa. Przyłączył się do tego brat Walter. Drugie nabożeństwo rozpoczęło się Wieczerzą Pańską, świadectwo złożyli niektórzy bracia, po czym bracia Matthias i Walter usłużyli ponownie Słowem Bożym.

W poniedziałek bracia pojechali do Dobrowa, małego więzienia, w którym to na spotkanie z braćmi przyszło w dwóch grupach aż 95 osób. Zachowywali się spokojnie i słuchali bardzo uważnie. Spośród tych grup znalazły się osoby, które postanowiły pójść za Jezusem. Po usłudze w więzieniu bracia udali się na wieczorne nabożeństwo do Białogardu.

Następne więzienie tj. w Szczecinku, bracia odwiedzili w środę rano. Na spotkanie przyszło 18 osadzonych, spotkanie było również bardzo owocne.

Ostatnia usługa odbyła się w Czarnem. W grupach znalazło się trzech inwalidów na wózkach uważnie słuchających Słowa Bożego. W obydwu grupach są osoby, które znają Jezusa. Wielu osadzonych skazanych na dożywocie uważnie słuchało Słowa i pragnęło życia z Panem.

Bracia ze Szwajcarii przywieźli paczki świąteczne dla dzieci, a także dla więźniów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Do tego brat Walter z pomocą miejscowych braci poprawił i wzmocnił konstrukcję dachu w Szczecinku, za co jesteśmy mu wdzięczni. Tym bardziej, że na strychu znajduje się magazyn literatury. Niech Pan wynagrodzi służbę, którą bracia sprawowali.


Wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu, wszelkie służby w zborach dzięki łasce Bożej, były wykonywane bez przeszkód. Bracia usługujący organizowali grupy biblijne w zborach chrystusowych oraz zanieśli Ewangelię w ramach cotygodniowych misji w Zakładach Karnych. Każdej niedzieli, w różnych godzinach, odbywały się w zborach Nabożeństwa, w trakcie których cieszyliśmy się społecznością ze Zbawicielem oraz braćmi i siostrami. W okresie 16-20 września przebywali z wizytą w Polsce, brat Charles Kappeler-Bächler wraz z żoną Christine, którzy dostarczyli odzież ze Szwajcarii. W Domu Zborowym w Białogardzie, mieszczącym się przy ulicy Leśniej 10, przeprowadzono prace remontowe, poprawiające estetykę i komfort korzystania z posesji.


Sierpień 2018

W miesiącu sierpniu, na mocy podpisanego porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu, odbyły się cztery turnusy dla beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Całością na miejscu koordynowali wyznaczeni bracia.

W zborach EZB, kontynuowano kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. W bieżącym miesiącu, bracia usługujący mieli możliwość skorzystania z krótkiego urlopu, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości wszelkich posług w zborach i zakładach karnych.


Lipiec 2018

W miesiącu lipcu, w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu - jak co roku - odbyły się trzy letnie kursy biblijne (w tym: dwa rodzinne oraz jeden młodzieżowy) - w trakcie których prowadzone były zajęcia biblijne przez wyznaczonych braci, odpowiedzialnych jednocześnie za organizację kursów.

Dzięki łasce Bożej, a także pomocy braci i sióstr, kursy mogły się odbyć bez przeszkód. W zborach EZB, odbywały się kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej.


Czerwiec 2018

W okresie 05-10 czerwca, gościliśmy w naszych zborach: braci Waltera Bachmanna, Etienne Toussaint-Aegerter oraz siostrę Stefanie Toussaint-Aegerter, którzy przyjechali ze Szwajcarii.

W dniu 06 czerwca, na terenie Jednostki Penitencjarnej w Czarnem, odbył się Chrzest Wiary, w trakcie którego - pięciu mężczyzn uczęszczających na spotkania EZB, postanowiło oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Następnie bracia przeprowadzili Wieczerzę Pańską.Dziękujemy Bogu za ten plon.

W ostatnim tygodniu czerwca (tj. 27 czerwca – 01 lipca), przebywali u nas z wizytą: ewangelista brat Matthias Käser, którzy wspólnie z dwoma młodymi braćmi przyjechali ze Szwajcarii; wspomniani bracia uczęszczają do Szkoły Biblijnej w Wydibühl – złożyli oni w zborach i zakładach karnych, poruszające świadectwa o działaniu Bożym w ich życiu.

W dniu 01 lipca 2018 r. nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku, odbył się Chrzest Wiary, podczas którego siedem osób zostało zanurzonych w wodzie, wyznając swoją przynależność do Chrystusa. Dziękujemy Bogu za naszych braci i siostry.

Ponadto, pozostałe posługi w zborach i zakładach karnych przebiegły bez przeszkód.  


Maj 2018

W maju odbywały się planowane nabożeństwa, posługi w Jednostkach Penitencjarnych oraz przygotowania do dwóch Ewangelizacji i Chrztu w czerwcu. Także gruntownie do sezonu letniego przygotowano oraz doposażono Ośrodek Wypoczynkowy w Kołobrzegu.

Zdjęcia Ośrodka

 

Kwiecień 2018 / Początek Maja 2018

W kwietniu, na zaproszenie Rady Kościoła, bracia Ludwik Skworcz i Łukasz Grygier, odwiedzili nasze zbory w Szwajcarii. W trakcie pobytu, usługiwali Bożym Słowem oraz opowiadali o pracy w Polsce - prezentując przy tym slajdy ze zdjęciami. Ponadto odbyli szereg rozmów, w tym rozmowę z Prezydentem naszego Kościoła oraz braćmi współpracującymi. W Polsce, praca w zborach i zakładach karnych, odbywała się normalnie.  W dniu 3 maja br. w zborze w Kołobrzegu, odbyło się Nabożeństwo wraz z Wieczerzą Pańską (fot. poniżej), a następnie wspólny posiłek. W bieżącym miesiącu, rozpoczynamy również kolportaż Nowych Testamentów i broszur chrześciajńskich w Białogardzie, Koszalinie, Szczecinku, Bornem Sulinowie, Pile i Wałczu.


1_400

 


20180503_111506_400


Marzec 2018

W okresie 17-23 marca br., za przyzwoleniem Bożym, przebywali z wizytą w Polsce nasi bracia z Niemiec - Andreas Barth i Samuel Egeler.  

Pobyt naszych braci, był niezwykle owocny. Mieli oni możliwość usługiwania Bożym Słowem w zborach EZB oraz w jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień, miejscowi bracia z Bożą pomocą pełnią swoją służbę.

Nauczanie braci w zborach głównie dotyczyło uświęcenia w życiu chrześcijanina, natomiast w więzieniach zwiastowanie było oparte o Ewangelię wg. Jana 1,1-14.  Służba braci była możliwa dzięki tłumaczeniu brata starszego Ludwika Skworcza, za co w imieniu całej społeczności, serdecznie dziękujemy.

Podziękowania należą się również pozostałym braciom starszym, usługującym, siostrom oraz wszytskim innym, którzy dołożyli starań, aby pobyt naszych ewangelistów przebiegł w miłości braterskiej.

Dzięki łasce Bożej (1 Kor. 15,10), wszelkie pozostałe służby w zborach i zakładach karnych, przebiegły bez przeszkód.


kom_400

part_1521881604371_400.

 

 

 Jesień 2017 – Zima 2018

Po wakacjach, w tym kursach Biblijnych w Kołobrzegu przystąpiliśmy do pracy Zborowej i charytatywnej.

Na przełomie września i października 2017 odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer z Niemiec, brat ten wraz z rodziną tj. żona i dwojgiem dzieci spędził wiele lat jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącego naszego Kościoła w Niemczech, jest też przedstawicielem Zborów Niemieckich w Polsce.

Usłużył Słowem Bożym w naszych Zborach oraz w kilku Zakładach Karnych. Jesteśmy Bogu wdzięczni za jego usługę.

W październiku oprócz Nabożeństw i służby w Zakładach Karnych rozpoczęto pracę młodzieżową.

Ponadto trzeba było przygotować logistycznie podział paczek dla różnych współpracujących z nami organizacji i urzędów, a więc MOPS Szczecinek, Borne Sulinowo, Białogard, Wałcz, Piła oraz PCPR Szczecinek dla dzieci niepełnosprawnych, także w Szkoła Sosnowcu, która wychowuje dzieci niepełnosprawne.

Paczki te w liczbie około 1000 zostały przywiezione do Polski ze Szwajcarii i Niemiec, przy czym odwiedził nas Ewangelista Matthias Kaser wraz ze swoim ojcem Walterem, bracia Ci również usłużyli z wielkim Błogosławieństwem w Zborach i Zakładach Karnych, w nich też rozpoczęliśmy rozdawanie skromnych paczek, przygotowanych dla osadzonych.

W sobotę 28 października odbyła się również Szkoła Biblijna dla braci ze Zborów.

W czasie przyjazdu Brata Matthiasa, Ewangeliczny Związek Braterski w RP obchodził 30-lecie istnienia. Uczciliśmy to na uroczystym niedzielnym Nabożeństwie w dniu 29 października. Naszym głównym Słowem było: „Aż dotąd pomagał nam Pan”   1 Sam.7;12.

Pod koniec listopada rozpoczęła się Akcja Świąteczna Paczka i objęła wiele miejscowości i grup, w tym już wyżej wskazanych. Paczki otrzymały również dzieci z Grzmiącej, do której uprzednio skierowano transport z odzieżą.

Rozdawanie paczek trwało również w grudniu. Mieliśmy uroczyste Nabożeństwa Świąteczne, a też w ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia 2017 spotkaliśmy się na Nabożeństwie dziękczynnym z Wieczerzą Pańską, po czym mieliśmy wspólny posiłek przy stołach.

W okresie zimowym odbył się także w Szczecinku Kurs Biblijno-wypoczynkowy prowadzony przez brata Łukasza Grygier i Pawła Skworcz. Były zajęcia Biblijne, śpiew, gry zabawy oraz wspólne wycieczki.

Odbywała się też praca Zborowa i postpenitencjarna.

Na przełomie lutego i marca 2018 z usługą Słowa Bożego odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer. Usługiwał zarówno w Zborach, jak i Jednostkach Penitencjarnych Służby Więziennej. Następnie poprowadził Szkołę Biblijną na temat – kaznodziejstwo.

Na Nabożeństwie głównym w niedzielę, w dniu 4 marca, poza usługą Słowem Bożym udzielił Błogosławieństwa trójce małych dzieci, w tym dwojga niemowląt. Tymoteusza Grygiera, syna Łukasza i Joanny, Piotra Kołosowskiego, syna Michała i Marty oraz Hani Jakubowskiej, córki Pauliny i Edwarda.

Na drugim Nabożeństwie usługiwali Bracia ze Zborów EZB, a w międzyczasie odbył się obiad.

Uroczystości prowadził brat Ludwik Skworcz.

Niezwykle radosnym wydarzeniem w ostatnim czasie było również powstanie nowego Zboru w Koszalinie. Nabożeństwa odbywają się w środy o godzinie 18:00 przy ul. Morskiej 18/3. W Zborze usługują miejscowi bracia.

Bogu Wszechmogącemu jesteśmy wdzięczni za jego Błogosławieństwa.