Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ezb-szczecinek.pl

Kronika

GRUDZIEŃ 2019

W miesiącu grudniu, w naszych społecznościach, zorganizowaliśmy akcję ,,Świąteczna Paczka’’. Wspominane paczki to dar przygotowany przez chrześcijan ze Szwajcarii i Niemiec dla rodzin i dzieci w Polsce.

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Szczecinku oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozdaliśmy paczki najbardziej potrzebującym.  

Paczki otrzymały również rodziny i dzieci z naszych społeczności. A także znajomi, sąsiedzi i rodziny zaproszeni przez członków Zborów. W tym roku Akcję przeprowadziliśmy w Szczecinku, Barwicach, Grzmiącej, Kołobrzegu, Białogardzie, Bornem Sulinowie, Sosnowcu, Kutnie, Wałczu i Pile.

Akcja była szczególnym błogosławieństwem dla dzieci, a najbardziej dla dzieci niepełnosprawnych. Serdecznie dziękujemy za bardzo bogate paczki.

W grudniu kontynuowaliśmy służbę Słowem Bożym w ramach misji, którą prowadzimy w Zakładach Karnych. Osadzeni, którzy uczęszczają na nasze spotkania, otrzymali paczki - przygotowane przez wierzących, mieszkających w Szwajcarii.

W dniu 29 grudnia w zborze w Szczecinku, odbyło się uroczyste Nabożeństwo wieńczące rok 2019. W trakcie Zgromadzenia usłużyło Słowem Bożym kilku braci, na podstawie fragmentu V M. 8, 1,9. Tematem przewodnim było: ,,Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg
Twój prowadził Cię’’. Przystąpiliśmy również do Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina. Wspólnie modliliśmy się i dziękowaliśmy naszemu Panu Jezusowi za miniony rok.

001_400

 002_400

 

 

005_400  006_400

007_400LISTOPAD 2019

W miesiącu listopadzie odwiedzili nas bracia ze Szwajcarii – Matthias Käser i Erwin Buchli. Usłużyli oni Bożym Słowem w naszych Zborach oraz Zakładach Karnych. W dniu 16 listopada odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Prowadzącym był brat Matthias Käser, natomiast tematyka nauczania dotyczyła proroctw z Księgi Daniela. Nazajutrz spotkaliśmy się w kaplicy w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 18 na zjeździe braci i sióstr z naszych społeczności. To był dobry Boży czas we wspólnocie.   

Wspomniani bracia przywieźli paczki zrobione przez wierzących w Szwajcarii, które to - zostaną przeznaczone do rozdania osadzonym w Zakładach Karnych oraz w ramach organizowanej przez nasz Kościół grudniowej akcji charytatywnej ,,Świąteczna Paczka’’ - także we współpracy z Ośrodkami Społecznymi. Rodzice z dziećmi otrzymają odpowiednio egzemplarz Nowego Testamentu oraz Biblię dla najmłodszych.  

Niezależnie od powyższego - w tygodniu prowadzone były w zborach Grupy Biblijne, a w niedzielę odbywały się Nabożeństwa. Bracia usługujący prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych.  

Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi za okazaną Łaskę.


PAŹDZIERNIK 2019

W miesiącu październiku, w tygodniu prowadzone były w zborach grupy biblijne, a w niedzielę odbywały się nabożeństwa. Bracia prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych. W związku ze Świętem Reformacji, pod koniec października i na początku listopada, odbyły się w zborach uroczyste nabożeństwa.


WRZESIEŃ 2019

W miesiącu wrześniu odbywały się niedzielne Nabożeństwa w naszych zborach. Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały tygodniowe spotkania Grup biblijnych. Prowadzony był kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. Cotygodniowe Ewangelizacje w Zakładach Karnych odbywały się normalnie.


LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

W miesiącu lipcu w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kołobrzegu, odbyły się kursy biblijne – dwa kursy rodzinne i jeden młodzieżowy. Bracia starsi z Ewangelicznych Zborów Chrystusowych, prowadzili kursy pod kątem duchowym i organizacyjnym, natomiast nasze dzielne siostry, dbały o przygotowywanie posiłków.

Natomiast sierpniu, Związek nieodpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Szczecinku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grzmiącej, użyczył ww. Ośrodek, w którym odbyły się turnusy wypoczynkowe dla rodzinnym zastępczych i beneficjentów GOPS.

W każdym tygodniu wakacji była prowadzona przez braci praca ewangelizacyjna i kolportaż Biblii i Nowych Testamentów na terenie Szczecinka i Wałcza. Posługi w Zakładach Karnych i zborach odbywały się normalnie. Dziękujemy Bogu Ojcu za łaskę i wsparcie.

 

CZERWIEC 2019

Miesiąc czerwiec był dla naszej społeczności wyjątkowo błogosławionym czasem.

W dniu 20 czerwca, odbył się piknik zborowy w Brokęcinie, na którym budowaliśmy się Słowem Bożym, a także wzajemną obecnością. W trakcie pikniku był quiz biblijny, ognisko i zabawy.

W okresie 25-30 czerwca przebywali z wizytą w Polsce, nasi bracia ze Szwajcarii – ewangelista Matthias Käser oraz dwóch studentów Szkoły Biblijnej – Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann. W trakcie wizyty w Polsce, wspomniani bracia, świadczyli o Jezusie Chrystusie i dzielili się świadectwami w zborach EZB oraz jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień bracia miejscowi służą Ewangelią.       

W dniu 26 czerwca w Zakładzie Karnym w Czarnem, odbył się Chrzest wiary, w trakcie którego swoją przynależność do Chrystusa wyznało siedmiu osadzonych (w tym trzy osoby niepełnosprawne, także poruszające się na wózku inwalidzkim). Jeden z osadzonych, tak mocno poruszony swoim chrztem, postanowił przybrać nowe imię - ,,Ben-oh Yeshua Hash", na cześć Pana Jezusa Chrystusa (z treścią listu osadzonego, można się zapoznać klikając zakładkę: ,,wyznanie więźnia’’ na naszej stronie internetowej). Po chrzcie, spożyliśmy wraz z ochrzczonymi braćmi Wieczerzę Pańską.

W dniu 29 czerwca w Szczecinku, odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Tematem przewodnim była Księga Daniela, a prelegentem brat Matthias Käser.

W dniu 30 czerwca w Szczecinku, odbył się zjazd chrześcijan z naszych społeczności, w trakcie którego pięć osób postanowiło przyjąć chrzest wiary w jeziorze Trzesiecko. Tego dnia, Pan Bóg niesamowicie nas zadziwił, kiedy to ponad 80-letni brat Aleksander, pod wpływem działania Bożego Ducha, nagle zdecydował się wyznać publicznie swoją przynależność do Pana Jezusa, i przyjąć chrzest poprzez zanurzenie w wodzie. Brat Aleksander jako małe dziecko został deportowany w wagonie dla zwierząt na Syberię i mimo zapalenia płuc, przeżył, aby po wielu latach poznać swojego Zbawiciela w zborze w Bornem Sulinowie. Po chrzcie, zgromadziliśmy się w kaplicy, aby budować się Słowem Bożym i wspólnotą wiary. Bracia Matthias Käser oraz Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann usłużyli Słowem na podstawie Biblii oraz świadectwami. Następnie przy Wieczerzy Pańskiej Słowem usłużył brat Leszek Joachimiak, a miejscowi bracia pomogli przy roznoszeniu chleba i wina. W trakcie Nabożeństwa brat Matthias Käser błogosławił dwoje niemowląt (a dodatkowo w Kołobrzegu troje małych dzieci).

W czerwcu niedzielne Nabożeństwa, grupy wsparcia oraz posługi w Zakładach Karnych, dzięki łasce Bożej, odbywały się normalnie.

Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi za prowadzenie.

,,A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.’’ (Obj. 22,17).

 

MAJ 2019

W miesiącu maju, dzięki pomocy naszego Pana Jezusa, mogliśmy zanieść ewangelię do Zakładów Karnych w Czarnem, Dobrowie, St. Bornem, Wronkach, Szczecinku, Koszalinie i Koziegłowach. Bóg dodaje sił i wspiera w służbie braci usługujących.

W dniach 4-5 maja bracia Ludwik, Jurek i Mateusz złożyli wizytę w Stuttgarcie, aby zaprezentować naszą pracę w Polsce oraz złożyć świadectwo swojego nawrócenia.

W okresie 11-15 maja przebywali w Polsce z wizytą nasi bracia ze Szwajcarii Walter Bachmann, Marc Bachmann, Hans Jutzi i  Raphael Merian. Wspominani bracia usługiwali Bożym Słowem w Jednostkach Penitencjarnych oraz w zborach.  

Nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania modlitewne w zborach odbywały się normalne.

W maju prowadziliśmy kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej oraz ewangelizowaliśmy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Dziękujemy Bogu za okazaną nam łaskę.

 

KWIECIEŃ 2019

W miesiącu kwietniu, dzięki Bożej łasce, wszelkie posługi w zwiastowaniu Ewangelii w Zakładach Karnych, odbyły się bez przeszkód.

 W dniach 11-14 kwietnia, przebywał z wizytą brat Thomas Horrer, który wspólnie z miejscowymi braćmi, posługiwał w zborach i zakładach karnych;

 W dniu 13 kwietnia w Szczecinku, odbyła się szkoła biblijna dla braci, w trakcie której omawiana była Księga Przysłów. To był bardzo dobry i budujący czas.

 W trakcie zgromadzeń – zarówno w zborach jak i jednostkach penitencjarnych, spożywaliśmy Wieczerzę Pańską, w związku z upamiętnieniem odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

 W dniu 27 kwietnia w zborze w Kołobrzegu, odbył się ślub braterstwa Jerzego i Marioli, w trakcie którego nastąpiło błogosławieństwo związku małżeńskiego i posługa Bożym Słowem.    

 W bieżącym miesiącu, dzięki wsparciu naszego Pana, udało się zanieść Ewangelię do ludzi, w trakcie zwiastowania dobrej nowiny w miastach, w których znajdują się nasze społeczności. Kolportowaliśmy również egzemplarze Nowych Testamentów.

Chwała Bogu za łaskę, którą nam okazał.  


Luty, Marzec 2019

W lutym i marcu prowadziliśmy pracę Zborową. Co niedzielę odbywały się też nabożeństwa w Kołobrzegu, obsługiwane przez różnych Braci, a przede wszystkim brata Ludwika Skworcza. Cieszymy się, że Zbór w Kołobrzegu się rozwija.

W Zakładach Karnych odbywały się regularne spotkania z osadzonymi.

W dniach 19-22 marca odwiedzili nas bracia Andras Barth oirazAleksander Michelis z Niemiec. Usługiwali w kilku Zakładach Karnych, a także w Zborach Białogard i Borne Sulinowo.


Styczeń 2019

Nabożeństwo rozpoczynające Nowy Rok odbyło się dnia 6-tego stycznia w Białogardzie. Usłużyli miejscowi bracia oraz brat Ludwik Skworcz, który poprowadził Wieczerzę Pańską. Odbyła się też społeczność przy stołach

W dniu 13-tego stycznia mieliśmy nabożeństwo w Kołobrzegu, ze względu na to, że zamieszkuje tam około 20 osób związanych z nami postanowiono, by nabożeństwa odbywały się co niedzielę o godzinie 15:00. Prócz miejscowych braci usługiwać i wspierać będą bracia z Rady Starszych EZB.

W styczniu odbywały się również nasze regularne spotkania w Jednostkach Penitencjarnych.


Listopad, Grudzień 2018

W listopadzie przygotowaliśmy się do Akcji Świąteczna Paczka. Nawiązaliśmy kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc społeczną w samorządach. Według sporządzonych list przygotowaliśmy paczki do różnych miejsc.

W grudniu paczki zostały rozdane podczas trzech spotkań w Zborze w Szczecinku, a także w Bornem Sulinowie, Białogardzie, Wałczu, Sosnowcu, Kutnie. Rozdaliśmy również literaturę dla dzieci, Biblię w obrazkach oraz broszury, Kalendarze Dobry Zasiew i Nowe Testamenty dla rodziców.

Ponadto część paczek została przeznaczona do Ośrodków Pomocy Społecznej w Barwicach, Grzmiącej i dla podopiecznych PCPR w Szczecinku. Zorganizowano spotkania z dziećmi osadzonych w AS Koszalin, podczas którego przekazano paczki i literaturę.

Co więcej, w Jednostkach Penitencjarnych przekazano specjalne paczki dla osadzonych, wykonane w Szwajcarii oraz Kalendarze Dobry Zasiew.

W okresie Świątecznym odbyły się nabożeństwa okolicznościowe w Zborach.

W dniu 29 grudnia w Szczecinku miał miejsce ślub siostry Marty Osińskiej i brata Tomasza Niemaszewskiego. Słowem Bożym usłużył brat Łukasz Grygier. Ślubowanie przyjął i błogosławieństwa udzielił brat Ludwik Skworcz.

W dniu 30 grudnia w Szczecinku odbyło się nabożeństwo związane z zakończeniem roku 2018. Na podstawie Psalmu 121 usłużyło siedmiu braci, po czym przystąpiliśmy do Wieczerzy Pańskiej. Po nabożeństwie odbyła się społeczność przy stołach. Uczestniczyli bracia i siostry ze Zborów w Szczecinku, Bornem Sulinowie, Wałczu i Białogardzie.


Październik 2018

Przygotowaliśmy się do ewangelizacji, na którą przyjechał brat Matthias Käser ze swoim ojcem Walterem. Bóg ją obficie pobłogosławił. W czwartek 25 października bracia przyjechali bezpośrednio do Wronek, gdzie usłużyli Słowem Bożym i świadectwem w jednym z największych więzień w Polsce. Na spotkaniu było wielkie poruszenie wśród więźniów. Niektórzy muszą spędzić tam całe życie, bez możliwości wyjścia na wolność. Było wiele pytań z ich strony. Przede wszystkim pytania - czy jeśli Bóg im przebaczy to ich grzechy będą przebaczone na zawsze? Były odpowiedzi biblijne, a także rozmowy duszpasterskie.

W piątek bracia usłużyli Słowem Bożym w więzieniu w Starem Bornem. Po usłudze były pytania, na które znajdywano odpowiedź w Biblii.

W sobotę rano mieliśmy Szkołę Biblijną z tematem „Służba w Zborze, Jezus jako wzór do naśladowania”. Brat Matthias usłużył Słowem i przykładami z życia Jezusa, a także w praktyczny sposób związany ze Słowem z Ewangelii Jana o umywaniu nóg. Umył je Mateuszowi, 25-letniemu bratu ze Śląska. Mateusz nawrócił się kilka lat temu na Ewangelizacji dla osób dotkniętych alkoholem i doprowadził dzięki temu swe zrujnowane życie do porządku. Spłacił długi, przestał nie tylko pić, lecz także palić. Jezus go wyzwolił.

Po wspólnym braterskim obiedzie pojechaliśmy do Chojnic, gdzie prócz braci Matthiasa i Waltera usłużył brat Leszek – przełożony Zboru w Sosnowcu. Opowiedział świadectwo jak znalazł Boga. Nigdy nie należał do jakiegokolwiek kościoła, lecz wołał do Boga – „Boże objaw mi się” i wkrótce z wioski wyjechał do pracy w kopalni na Śląsk. Tam ktoś podał mu Nowy Testament. W ten sposób objawił się mu Bóg i nadal go prowadzi.

W niedzielę mieliśmy dwa nabożeństwa. Usłużyło świadectwem kilku braci, którzy byli niegdyś więźniami, alkoholikami, jak również hazardzistami. Natomiast brat Matthias usłużył Słowem Bożym z II Moj. 2, 1-10, o zdrowej duchowo rodzinie i wezwał młodych do szukania wierzących, jako swych partnerów do małżeństwa. Przyłączył się do tego brat Walter. Drugie nabożeństwo rozpoczęło się Wieczerzą Pańską, świadectwo złożyli niektórzy bracia, po czym bracia Matthias i Walter usłużyli ponownie Słowem Bożym.

W poniedziałek bracia pojechali do Dobrowa, małego więzienia, w którym to na spotkanie z braćmi przyszło w dwóch grupach aż 95 osób. Zachowywali się spokojnie i słuchali bardzo uważnie. Spośród tych grup znalazły się osoby, które postanowiły pójść za Jezusem. Po usłudze w więzieniu bracia udali się na wieczorne nabożeństwo do Białogardu.

Następne więzienie tj. w Szczecinku, bracia odwiedzili w środę rano. Na spotkanie przyszło 18 osadzonych, spotkanie było również bardzo owocne.

Ostatnia usługa odbyła się w Czarnem. W grupach znalazło się trzech inwalidów na wózkach uważnie słuchających Słowa Bożego. W obydwu grupach są osoby, które znają Jezusa. Wielu osadzonych skazanych na dożywocie uważnie słuchało Słowa i pragnęło życia z Panem.

Bracia ze Szwajcarii przywieźli paczki świąteczne dla dzieci, a także dla więźniów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Do tego brat Walter z pomocą miejscowych braci poprawił i wzmocnił konstrukcję dachu w Szczecinku, za co jesteśmy mu wdzięczni. Tym bardziej, że na strychu znajduje się magazyn literatury. Niech Pan wynagrodzi służbę, którą bracia sprawowali.


Wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu, wszelkie służby w zborach dzięki łasce Bożej, były wykonywane bez przeszkód. Bracia usługujący organizowali grupy biblijne w zborach chrystusowych oraz zanieśli Ewangelię w ramach cotygodniowych misji w Zakładach Karnych. Każdej niedzieli, w różnych godzinach, odbywały się w zborach Nabożeństwa, w trakcie których cieszyliśmy się społecznością ze Zbawicielem oraz braćmi i siostrami. W okresie 16-20 września przebywali z wizytą w Polsce, brat Charles Kappeler-Bächler wraz z żoną Christine, którzy dostarczyli odzież ze Szwajcarii. W Domu Zborowym w Białogardzie, mieszczącym się przy ulicy Leśniej 10, przeprowadzono prace remontowe, poprawiające estetykę i komfort korzystania z posesji.


Sierpień 2018

W miesiącu sierpniu, na mocy podpisanego porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu, odbyły się cztery turnusy dla beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Całością na miejscu koordynowali wyznaczeni bracia.

W zborach EZB, kontynuowano kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. W bieżącym miesiącu, bracia usługujący mieli możliwość skorzystania z krótkiego urlopu, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości wszelkich posług w zborach i zakładach karnych.


Lipiec 2018

W miesiącu lipcu, w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu - jak co roku - odbyły się trzy letnie kursy biblijne (w tym: dwa rodzinne oraz jeden młodzieżowy) - w trakcie których prowadzone były zajęcia biblijne przez wyznaczonych braci, odpowiedzialnych jednocześnie za organizację kursów.

Dzięki łasce Bożej, a także pomocy braci i sióstr, kursy mogły się odbyć bez przeszkód. W zborach EZB, odbywały się kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej.


Czerwiec 2018

W okresie 05-10 czerwca, gościliśmy w naszych zborach: braci Waltera Bachmanna, Etienne Toussaint-Aegerter oraz siostrę Stefanie Toussaint-Aegerter, którzy przyjechali ze Szwajcarii.

W dniu 06 czerwca, na terenie Jednostki Penitencjarnej w Czarnem, odbył się Chrzest Wiary, w trakcie którego - pięciu mężczyzn uczęszczających na spotkania EZB, postanowiło oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Następnie bracia przeprowadzili Wieczerzę Pańską.Dziękujemy Bogu za ten plon.

W ostatnim tygodniu czerwca (tj. 27 czerwca – 01 lipca), przebywali u nas z wizytą: ewangelista brat Matthias Käser, którzy wspólnie z dwoma młodymi braćmi przyjechali ze Szwajcarii; wspomniani bracia uczęszczają do Szkoły Biblijnej w Wydibühl – złożyli oni w zborach i zakładach karnych, poruszające świadectwa o działaniu Bożym w ich życiu.

W dniu 01 lipca 2018 r. nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku, odbył się Chrzest Wiary, podczas którego siedem osób zostało zanurzonych w wodzie, wyznając swoją przynależność do Chrystusa. Dziękujemy Bogu za naszych braci i siostry.

Ponadto, pozostałe posługi w zborach i zakładach karnych przebiegły bez przeszkód.  


Maj 2018

W maju odbywały się planowane nabożeństwa, posługi w Jednostkach Penitencjarnych oraz przygotowania do dwóch Ewangelizacji i Chrztu w czerwcu. Także gruntownie do sezonu letniego przygotowano oraz doposażono Ośrodek Wypoczynkowy w Kołobrzegu.

Zdjęcia Ośrodka

 

Kwiecień 2018 / Początek Maja 2018

W kwietniu, na zaproszenie Rady Kościoła, bracia Ludwik Skworcz i Łukasz Grygier, odwiedzili nasze zbory w Szwajcarii. W trakcie pobytu, usługiwali Bożym Słowem oraz opowiadali o pracy w Polsce - prezentując przy tym slajdy ze zdjęciami. Ponadto odbyli szereg rozmów, w tym rozmowę z Prezydentem naszego Kościoła oraz braćmi współpracującymi. W Polsce, praca w zborach i zakładach karnych, odbywała się normalnie.  W dniu 3 maja br. w zborze w Kołobrzegu, odbyło się Nabożeństwo wraz z Wieczerzą Pańską (fot. poniżej), a następnie wspólny posiłek. W bieżącym miesiącu, rozpoczynamy również kolportaż Nowych Testamentów i broszur chrześciajńskich w Białogardzie, Koszalinie, Szczecinku, Bornem Sulinowie, Pile i Wałczu.


1_400

 


20180503_111506_400


Marzec 2018

W okresie 17-23 marca br., za przyzwoleniem Bożym, przebywali z wizytą w Polsce nasi bracia z Niemiec - Andreas Barth i Samuel Egeler.  

Pobyt naszych braci, był niezwykle owocny. Mieli oni możliwość usługiwania Bożym Słowem w zborach EZB oraz w jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień, miejscowi bracia z Bożą pomocą pełnią swoją służbę.

Nauczanie braci w zborach głównie dotyczyło uświęcenia w życiu chrześcijanina, natomiast w więzieniach zwiastowanie było oparte o Ewangelię wg. Jana 1,1-14.  Służba braci była możliwa dzięki tłumaczeniu brata starszego Ludwika Skworcza, za co w imieniu całej społeczności, serdecznie dziękujemy.

Podziękowania należą się również pozostałym braciom starszym, usługującym, siostrom oraz wszytskim innym, którzy dołożyli starań, aby pobyt naszych ewangelistów przebiegł w miłości braterskiej.

Dzięki łasce Bożej (1 Kor. 15,10), wszelkie pozostałe służby w zborach i zakładach karnych, przebiegły bez przeszkód.


kom_400

part_1521881604371_400.

 

 

 Jesień 2017 – Zima 2018

Po wakacjach, w tym kursach Biblijnych w Kołobrzegu przystąpiliśmy do pracy Zborowej i charytatywnej.

Na przełomie września i października 2017 odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer z Niemiec, brat ten wraz z rodziną tj. żona i dwojgiem dzieci spędził wiele lat jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącego naszego Kościoła w Niemczech, jest też przedstawicielem Zborów Niemieckich w Polsce.

Usłużył Słowem Bożym w naszych Zborach oraz w kilku Zakładach Karnych. Jesteśmy Bogu wdzięczni za jego usługę.

W październiku oprócz Nabożeństw i służby w Zakładach Karnych rozpoczęto pracę młodzieżową.

Ponadto trzeba było przygotować logistycznie podział paczek dla różnych współpracujących z nami organizacji i urzędów, a więc MOPS Szczecinek, Borne Sulinowo, Białogard, Wałcz, Piła oraz PCPR Szczecinek dla dzieci niepełnosprawnych, także w Szkoła Sosnowcu, która wychowuje dzieci niepełnosprawne.

Paczki te w liczbie około 1000 zostały przywiezione do Polski ze Szwajcarii i Niemiec, przy czym odwiedził nas Ewangelista Matthias Kaser wraz ze swoim ojcem Walterem, bracia Ci również usłużyli z wielkim Błogosławieństwem w Zborach i Zakładach Karnych, w nich też rozpoczęliśmy rozdawanie skromnych paczek, przygotowanych dla osadzonych.

W sobotę 28 października odbyła się również Szkoła Biblijna dla braci ze Zborów.

W czasie przyjazdu Brata Matthiasa, Ewangeliczny Związek Braterski w RP obchodził 30-lecie istnienia. Uczciliśmy to na uroczystym niedzielnym Nabożeństwie w dniu 29 października. Naszym głównym Słowem było: „Aż dotąd pomagał nam Pan”   1 Sam.7;12.

Pod koniec listopada rozpoczęła się Akcja Świąteczna Paczka i objęła wiele miejscowości i grup, w tym już wyżej wskazanych. Paczki otrzymały również dzieci z Grzmiącej, do której uprzednio skierowano transport z odzieżą.

Rozdawanie paczek trwało również w grudniu. Mieliśmy uroczyste Nabożeństwa Świąteczne, a też w ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia 2017 spotkaliśmy się na Nabożeństwie dziękczynnym z Wieczerzą Pańską, po czym mieliśmy wspólny posiłek przy stołach.

W okresie zimowym odbył się także w Szczecinku Kurs Biblijno-wypoczynkowy prowadzony przez brata Łukasza Grygier i Pawła Skworcz. Były zajęcia Biblijne, śpiew, gry zabawy oraz wspólne wycieczki.

Odbywała się też praca Zborowa i postpenitencjarna.

Na przełomie lutego i marca 2018 z usługą Słowa Bożego odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer. Usługiwał zarówno w Zborach, jak i Jednostkach Penitencjarnych Służby Więziennej. Następnie poprowadził Szkołę Biblijną na temat – kaznodziejstwo.

Na Nabożeństwie głównym w niedzielę, w dniu 4 marca, poza usługą Słowem Bożym udzielił Błogosławieństwa trójce małych dzieci, w tym dwojga niemowląt. Tymoteusza Grygiera, syna Łukasza i Joanny, Piotra Kołosowskiego, syna Michała i Marty oraz Hani Jakubowskiej, córki Pauliny i Edwarda.

Na drugim Nabożeństwie usługiwali Bracia ze Zborów EZB, a w międzyczasie odbył się obiad.

Uroczystości prowadził brat Ludwik Skworcz.

Niezwykle radosnym wydarzeniem w ostatnim czasie było również powstanie nowego Zboru w Koszalinie. Nabożeństwa odbywają się w środy o godzinie 18:00 przy ul. Morskiej 18/3. W Zborze usługują miejscowi bracia.

Bogu Wszechmogącemu jesteśmy wdzięczni za jego Błogosławieńs