Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Doktryna - www.ezb-szczecinek.pl

Doktryna

Soli Deo = tylko Bóg, II Mj. 20.2-5

Sola Scriptura = tylko Pismo Święte jedynym wykładnikiem wiary i moralności II Tym. 3,16-17

Sola Gratia = zbawienie tylko z wiary przez Łaskę Bożą Ef. 2.8. WIARA JEDYNIE ZE SŁUCHANIA SŁOWA CHRYSTUSOWEGO Rz. 10,17 Wystarczająca Moc Ofiary Chrystusowej Hebr. 9. 26, 10. 10

Doktryny:
Wierzymy, w Trójjedynego Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego Mt 3,16; I Jn. 5,7-8 W narodzenie, życie i śmierć Pana Jezusa w celu odkupienia rodzaju ludzkiego i Jego zmartwychwstanie dla usprawiedliwienia wierzących. Mt 2,1; I Tm. 1,15; Rz. 4,25; I Kor. 1,30 W jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście, a także życie wieczne sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych Dz. Ap. 1,11; I Tes. 5,13-18; II Tes. 1,7-9 i inne.

Podstawa Wiary:
Nauka Apostolska Dz. Ap. 2,42a, i listy Apostolskie.

Kim jesteśmy i jak siebie nazywamy:
dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami I Jn. 3,1; Rz. 12,1; 16,1

Duchowni: Prezbiterzy ,Ewangeliści ,Kaznodziejowie