Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Piszą o nas - marzec-kwiecień 2022 - www.ezb-szczecinek.pl

Piszą o nas - marzec-kwiecień 2022

Dziesiątki tysięcy złotych wsparcia z Ewangelicznego Związku Braterskiego w Szczecinku dla uchodźców | Szczecinek Nasze Miasto 

Ewangeliczny Związek Braterski ponownie wspiera obywateli Ukrainy - Powiat Szczecinecki (szczecinek.pl) - Powiat Szczecinecki

Ewangeliczny Związek Braterski ponownie wspiera obywateli Ukrainy (szczecinek.com) - Temat Szczecinecki

Goście z Ewangelicznego Związku Braterskiego - Powiat Szczecinecki (szczecinek.pl) - Rozmowa brata Fritza Gaisera i Ludwika Skworcza ze starostą szczecineckim Krzysztofem Lisem

https://szczecinek.com/artykul/ewangeliczny-zwiazek/1295584 - Temat Szczecinecki