Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ezb-szczecinek.pl

Kronika

 

Wrzesień 2018

W miesiącu wrześniu, wszelkie służby w zborach dzięki łasce Bożej, były wykonywane bez przeszkód. Bracia usługujący organizowali grupy biblijne w zborach chrystusowych oraz zanieśli Ewangelię w ramach cotygodniowych misji w Zakładach Karnych. Każdej niedzieli, w różnych godzinach, odbywały się w zborach Nabożeństwa, w trakcie których cieszyliśmy się społecznością ze Zbawicielem oraz braćmi i siostrami. W okresie 16-20 września przebywali z wizytą w Polsce, brat Charles Kappeler-Bächler wraz z żoną Christine, którzy dostarczyli odzież ze Szwajcarii. W Domu Zborowym w Białogardzie, mieszczącym się przy ulicy Leśniej 10, przeprowadzono prace remontowe, poprawiające estetykę i komfort korzystania z posesji.


Sierpień 2018

W miesiącu sierpniu, na mocy podpisanego porozumienia o nieodpłatnym korzystaniu z ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu, odbyły się cztery turnusy dla beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Całością na miejscu koordynowali wyznaczeni bracia.

W zborach EZB, kontynuowano kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. W bieżącym miesiącu, bracia usługujący mieli możliwość skorzystania z krótkiego urlopu, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości wszelkich posług w zborach i zakładach karnych.


Lipiec 2018

W miesiącu lipcu, w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu - jak co roku - odbyły się trzy letnie kursy biblijne (w tym: dwa rodzinne oraz jeden młodzieżowy) - w trakcie których prowadzone były zajęcia biblijne przez wyznaczonych braci, odpowiedzialnych jednocześnie za organizację kursów.

Dzięki łasce Bożej, a także pomocy braci i sióstr, kursy mogły się odbyć bez przeszkód. W zborach EZB, odbywały się kolportaże Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej.


Czerwiec 2018

W okresie 05-10 czerwca, gościliśmy w naszych zborach: braci Waltera Bachmanna, Etienne Toussaint-Aegerter oraz siostrę Stefanie Toussaint-Aegerter, którzy przyjechali ze Szwajcarii.

W dniu 06 czerwca, na terenie Jednostki Penitencjarnej w Czarnem, odbył się Chrzest Wiary, w trakcie którego - pięciu mężczyzn uczęszczających na spotkania EZB, postanowiło oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Następnie bracia przeprowadzili Wieczerzę Pańską.Dziękujemy Bogu za ten plon.

W ostatnim tygodniu czerwca (tj. 27 czerwca – 01 lipca), przebywali u nas z wizytą: ewangelista brat Matthias Käser, którzy wspólnie z dwoma młodymi braćmi przyjechali ze Szwajcarii; wspomniani bracia uczęszczają do Szkoły Biblijnej w Wydibühl – złożyli oni w zborach i zakładach karnych, poruszające świadectwa o działaniu Bożym w ich życiu.

W dniu 01 lipca 2018 r. nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku, odbył się Chrzest Wiary, podczas którego siedem osób zostało zanurzonych w wodzie, wyznając swoją przynależność do Chrystusa. Dziękujemy Bogu za naszych braci i siostry.

Ponadto, pozostałe posługi w zborach i zakładach karnych przebiegły bez przeszkód.  


Maj 2018

W maju odbywały się planowane nabożeństwa, posługi w Jednostkach Penitencjarnych oraz przygotowania do dwóch Ewangelizacji i Chrztu w czerwcu. Także gruntownie do sezonu letniego przygotowano oraz doposażono Ośrodek Wypoczynkowy w Kołobrzegu.

Zdjęcia Ośrodka

 

Kwiecień 2018 / Początek Maja 2018

W kwietniu, na zaproszenie Rady Kościoła, bracia Ludwik Skworcz i Łukasz Grygier, odwiedzili nasze zbory w Szwajcarii. W trakcie pobytu, usługiwali Bożym Słowem oraz opowiadali o pracy w Polsce - prezentując przy tym slajdy ze zdjęciami. Ponadto odbyli szereg rozmów, w tym rozmowę z Prezydentem naszego Kościoła oraz braćmi współpracującymi. W Polsce, praca w zborach i zakładach karnych, odbywała się normalnie.  W dniu 3 maja br. w zborze w Kołobrzegu, odbyło się Nabożeństwo wraz z Wieczerzą Pańską (fot. poniżej), a następnie wspólny posiłek. W bieżącym miesiącu, rozpoczynamy również kolportaż Nowych Testamentów i broszur chrześciajńskich w Białogardzie, Koszalinie, Szczecinku, Bornem Sulinowie, Pile i Wałczu.


1_400

 


20180503_111506_400


Marzec 2018

W okresie 17-23 marca br., za przyzwoleniem Bożym, przebywali z wizytą w Polsce nasi bracia z Niemiec - Andreas Barth i Samuel Egeler.  

Pobyt naszych braci, był niezwykle owocny. Mieli oni możliwość usługiwania Bożym Słowem w zborach EZB oraz w jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień, miejscowi bracia z Bożą pomocą pełnią swoją służbę.

Nauczanie braci w zborach głównie dotyczyło uświęcenia w życiu chrześcijanina, natomiast w więzieniach zwiastowanie było oparte o Ewangelię wg. Jana 1,1-14.  Służba braci była możliwa dzięki tłumaczeniu brata starszego Ludwika Skworcza, za co w imieniu całej społeczności, serdecznie dziękujemy.

Podziękowania należą się również pozostałym braciom starszym, usługującym, siostrom oraz wszytskim innym, którzy dołożyli starań, aby pobyt naszych ewangelistów przebiegł w miłości braterskiej.

Dzięki łasce Bożej (1 Kor. 15,10), wszelkie pozostałe służby w zborach i zakładach karnych, przebiegły bez przeszkód.


kom_400

part_1521881604371_400.

 

 

 Jesień 2017 – Zima 2018

Po wakacjach, w tym kursach Biblijnych w Kołobrzegu przystąpiliśmy do pracy Zborowej i charytatywnej.

Na przełomie września i października 2017 odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer z Niemiec, brat ten wraz z rodziną tj. żona i dwojgiem dzieci spędził wiele lat jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącego naszego Kościoła w Niemczech, jest też przedstawicielem Zborów Niemieckich w Polsce.

Usłużył Słowem Bożym w naszych Zborach oraz w kilku Zakładach Karnych. Jesteśmy Bogu wdzięczni za jego usługę.

W październiku oprócz Nabożeństw i służby w Zakładach Karnych rozpoczęto pracę młodzieżową.

Ponadto trzeba było przygotować logistycznie podział paczek dla różnych współpracujących z nami organizacji i urzędów, a więc MOPS Szczecinek, Borne Sulinowo, Białogard, Wałcz, Piła oraz PCPR Szczecinek dla dzieci niepełnosprawnych, także w Szkoła Sosnowcu, która wychowuje dzieci niepełnosprawne.

Paczki te w liczbie około 1000 zostały przywiezione do Polski ze Szwajcarii i Niemiec, przy czym odwiedził nas Ewangelista Matthias Kaser wraz ze swoim ojcem Walterem, bracia Ci również usłużyli z wielkim Błogosławieństwem w Zborach i Zakładach Karnych, w nich też rozpoczęliśmy rozdawanie skromnych paczek, przygotowanych dla osadzonych.

W sobotę 28 października odbyła się również Szkoła Biblijna dla braci ze Zborów.

W czasie przyjazdu Brata Matthiasa, Ewangeliczny Związek Braterski w RP obchodził 30-lecie istnienia. Uczciliśmy to na uroczystym niedzielnym Nabożeństwie w dniu 29 października. Naszym głównym Słowem było: „Aż dotąd pomagał nam Pan”   1 Sam.7;12.

Pod koniec listopada rozpoczęła się Akcja Świąteczna Paczka i objęła wiele miejscowości i grup, w tym już wyżej wskazanych. Paczki otrzymały również dzieci z Grzmiącej, do której uprzednio skierowano transport z odzieżą.

Rozdawanie paczek trwało również w grudniu. Mieliśmy uroczyste Nabożeństwa Świąteczne, a też w ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia 2017 spotkaliśmy się na Nabożeństwie dziękczynnym z Wieczerzą Pańską, po czym mieliśmy wspólny posiłek przy stołach.

W okresie zimowym odbył się także w Szczecinku Kurs Biblijno-wypoczynkowy prowadzony przez brata Łukasza Grygier i Pawła Skworcz. Były zajęcia Biblijne, śpiew, gry zabawy oraz wspólne wycieczki.

Odbywała się też praca Zborowa i postpenitencjarna.

Na przełomie lutego i marca 2018 z usługą Słowa Bożego odwiedził nas Ewangelista Thomas Horer. Usługiwał zarówno w Zborach, jak i Jednostkach Penitencjarnych Służby Więziennej. Następnie poprowadził Szkołę Biblijną na temat – kaznodziejstwo.

Na Nabożeństwie głównym w niedzielę, w dniu 4 marca, poza usługą Słowem Bożym udzielił Błogosławieństwa trójce małych dzieci, w tym dwojga niemowląt. Tymoteusza Grygiera, syna Łukasza i Joanny, Piotra Kołosowskiego, syna Michała i Marty oraz Hani Jakubowskiej, córki Pauliny i Edwarda.

Na drugim Nabożeństwie usługiwali Bracia ze Zborów EZB, a w międzyczasie odbył się obiad.

Uroczystości prowadził brat Ludwik Skworcz.

Niezwykle radosnym wydarzeniem w ostatnim czasie było również powstanie nowego Zboru w Koszalinie. Nabożeństwa odbywają się w środy o godzinie 18:00 przy ul. Morskiej 18/3. W Zborze usługują miejscowi bracia.

Bogu Wszechmogącemu jesteśmy wdzięczni za jego Błogosławieństwa.