Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Więzienia, w których służymy - www.ezb-szczecinek.pl

Więzienia, w których służymy

 

OBECNIE:

ZAKŁAD KARNY W CZARNEM  

ZAKŁAD KARNY W STAREM BORNEM

ZAKŁAD KARNY WE WRONKACH

 

ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W DOBROWIE Aresztu Śledczego w Koszalinie

ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W ZŁOTOWIE Zakładu Karnego w Czarnem

ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W OPATÓWKU Zakładu Karnego w Starem Bornem

ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W SZCZECINKU Zakładu Karnego w Czarnem

ARESZT ŚLEDCZY W KOSZALINIE

DAWNIEJ:

ZAKŁAD KARNY W KOZIEGŁOWACH