Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kontakt - www.ezb-szczecinek.pl

Kontakt

 

Ewangeliczny Związek Braterski

ul. Mickiewicza 18

PL. 78-400 Szczecinek

mail:ezb.szczecinek@wp.pl

tel. Büro/ 0049 94 37 429 07