Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Informacje bieżące - www.ezb-szczecinek.pl

Informacje bieżące

W okresie 09-23 kwietnia bracia Ludwik Skworcz i Łukasz Grygier odbędą podróż misyjną do Szwajcarii.

 

Ludwik Skworcz został nominowany w kategorii pozagospodarcza osobowość roku.