Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Informacje bieżące - www.ezb-szczecinek.pl

Informacje bieżące

 

W październiku, w okresie od 2 do 7, przebywać z wizytą w naszych zborach będzie brat Thomas Hörer, a od 25 do 31 brat Matthias Käser.