Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Informacje bieżące - www.ezb-szczecinek.pl

Informacje bieżące

W dniach 16 tego do do 22 go marca z usługą Słowa Bożego odwiedza nas Ewangelisci Andreas Barth oraz Samuel Egeler z Niemiec.