Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Informacje bieżące - www.ezb-szczecinek.pl

Informacje bieżące

 

Od 15 do 21 listopada 2019 r. planowana jest wizyta ewangelizacyjna braci ze Szwajcarii - Matthiasa Käsera i Erwina Buchli, 
którzy usłużą Bożym Słowem w Zakładach Karnych i Zborach.