Listy Osadzonych

Tu znajdują się listy więźniów, którzy oddali swoje życie Jezusowi.

Myśli i Sentencje, spisywane przez "ludzi krat", nadsyłane są na adres redakcji Poselstwa Pokoju, za pośrednictwem Misjii w Więzieniu, prowadzonej przez poświęconych do tej Służby Kaznodziei Bożego Słowa, Ewangelicznego Zwiazku Braterskiego w RP.

Co Pan Jezus zrobił w moim życiu?

Brat Artur

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10,9).

Mój Jezus...

Brat Wiesław

k

„Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!” (Psalm 143,8)

u stóp naszego Boga Ojca

wiara,nadzieja i miłość

wąska droga, którą tak niewielu podąża, a na której odnajdujemy prawdziwe szczęście ... Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego