Pomoc odzieżowa dla Gminy Grzmiąca

Albowiem tak Bóg umiłował świat,że Syna Swego Jednorodzonego dał, ażeby każdy kto w Niego wierzy - nie zginął, ale miał żywot wieczny. - Jan Apostoł

Człowiek o wielki sercu

I dam wam nowe serce, i nowego ducha do wnętrza człowieka - Prorok Ezechiel.

Podziękownia dla EZB za pobyt Rodzin Zastępczych w Ośrodku w Kołobrzegu

I dam wam nowe serce, i nowego ducha do wnętrza człowieka - Prorok Ezechiel.

Telewizja Zachód - Aktualności Lokalne

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.- Ewangelista Mateusz

Starostwo Powiatowe w Szczecinku...

Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.- Ewangelista Mateusz

Rodziny Zastępcze w Kołobrzegu

Boża miłość niech trwa...